Statua Frana Galovića kao dio Nagrade

Od 2017. godine osim plakete i novčane nagrade, Nagrada “Fran Galović” sadržava i statuu koju izrađuje Marko Lončar. Marko od treće godine radi u umjetničkoj radionici krsnog kuma Dragutina Ciglara te se od tada intenzivno bavi keramikom.

Godine 2017. sudjeluje na “Matuljskoj kolajnici” u mjestu Mučići, nedaleko od Rijeke gdje sa svoja dva rada osvaja prvo mjesto među mnogobrojnim umjetnicima te kao nagradu osvaja tiskanje kataloga i organiziranje samostalne izložbe koja će se organizirati 2019-te godine.