Day: 27 listopada, 2018

Koncert Helene i Marina Hraščanca

Kao vlasnici izdavačke kuće Intek Music, posljednjih se nekoliko godina intenzivno bave autorskim radom, aranžiranjem, produkcijom i promocijom glazbenika. Na koncertu u Galeriji Mijo Kovačić

Statua Frana Galovića kao dio Nagrade

Od 2017. godine osim plakete i novčane nagrade, Nagrada “Fran Galović” sadržava i statuu koju izrađuje Marko Lončar. Marko od treće godine radi u umjetničkoj