Fotografije

Vrteći kesten

28. Galovićeva jesen - 2021.

28. Galovićeva jesen 2021.

27. Galovićeva jesen - 2020.

27. Galovićeva jesen 2020.

26. Galovićeva jesen - 2019.

Završna svečanost i dodjela Nagrade Fran Galović 2019.


Tribina Libarenje – Julijana Matanović i Pavao Pavličić


Julijana Matanović – Sveučilište Sjever


Jadranko Bitenc – Galović za velike male


Pri moje kleti je kaj videti!

25. Galovićeva jesen - 2018.

Dodjela Nagrade Fran Galović 2018.


Koncert Helene i Marina Hraščanec


Vu moje kleti je kaj videti

24. Galovićeva jesen - 2017.

Dodjela Nagrade 2017.


Otvorenje 24. Galovićeve jeseni


Predstava “Pred smrt”

23. Galovićeva jesen - 2016.

Ja tebe dajem ove pesme moje


Od srca srcu – GaLOVEić


Susreti s autorima u Koprivnici, Đurđevcu i Križevcima


Završna svečanost i dodjela nagrada „Fran Galović“ i „Mali Galović“

21. Galovićeva jesen - 2014.

Znanstveni skup: Fran Galović – 100 godina poslije


Kostanji i pajdaši, v pesmi mejaši


Kavana kod Frana


ZATVARANJE 21. “Galovićeve jeseni”